Fümigasyon

Bitkilere, depolanan zirai ürünlere, bina ve nakil vasıtalarına ve hatta mobilyalara varıncaya kadar çeşitli materyellere arız olan böcekleri (Yumurta, Larva, Nimf, Ergin dönemlerinde)ve diger zararlı etmenleri(Nemetod, Fungus, Bakteri gibi) öldürmek amacıyla kapalı bir ortama (Belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde(Fümigant)vermek ve belirli bir süre ortamda tutma isidir.

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü her yıl ziyan olan veya böceklerin yok edilmesiyle kurtarılacak gıda miktarının birkaç yüz milyon nüfusun beslenebileceğini tahmin etmiştir. Depolanmış ürün zararlıları, depoda taşıma esnasında veya bitki halinde olmak üzere her yerde görülebilir. Bunlar emtialar içinde veya veya nakliye vasıtalarıyla bütün dünyaya yayılmışlardır. Bunlar kendilerini çevreye kolaylıkla adapte ederler ve çabucak etkilerini gösterirler.

Bir depo, zararlı böcekler için ideal bir üreme yeridir. Burada rahatsız edilmez ve tabii düşmanlarından emindir. Depolama esnasında gözden kaçan birkaç böcek birkaç ay içinde milyonlara ulaşabilmektedir.

Neden Fümigasyon?

Bulaşık ürüne direkt olarak uygulanır

Fümigantların difüzyonlarının yüksekliği nedeniyle en uç noktaya kadar yayılır

Uygun doz kullanıldığında koku ve kalıntı bırakmaz

Zararlının bütün biyolojik dönemlerinde etkilidir.

Amerika Tarım Bakanlığı USDA 1. Ocak 2004 itibarı ile ithal ettiği tahta paletle mal taşıyan

Konteyner? lerin Ülkeye girişine ilaçlama yapılması koşulu (METHYL BROMIDE ) ile izin vereceğini

25.Haziran.2003 03-10 yazısı ile deklara etmiştir.

İlaçlama yapılmayan konteynerlerin karantinaya alınıp Amerika da ilaçlanması size büyük maddi kayıplar doğuracaktır.

Şu an için bu işlemi zorunlu tutan ülkeler; Avusturalya, Çin,Yeni Zellanda 01.ocak. 2004’ten sonra ABD KANADA MEKSİKA ve diğerleri.

Gemi ambarları,konteynır ve vagonlar da fümigasyon :

Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçla maya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi,bu işleme elverişli olmayan tazında da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspiras yon sistemleri başta olmak üzere alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir. Bu önlem şu şekilde sıralanabilir :

a. Gemi ambarı ile tayfa ve yolcuların bulunduğu bölmeler mutlaka izole edilerek irtibatı kesilmelidir.

b. Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır.

c. Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise,naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır.

d. Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir.

e. Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır.

f. Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeri ye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi in dirilmesi gerekir. Ancak gazın tamamen atıldığı saptandıktan sonra malın tahliye işlemine başlanması lazımdır.

g. Fümigasyondan sonra gemi kaptanına,yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir. Vagon ve konteynırlarda, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus,gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.

Üstü açık vagon veya konteynırları çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Müşteri destek ekibimizi arayın: 0850 255 17 52

İlk yorumu siz yapın.

Yorum bırakın

Telefon numaranız görünmeyecek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.